Danıştay'dan Türk tarımı için emsal karar!

Aydın’a bağlı Söke'de 131 No'lu Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi ortaklarının, 7 yıl önceki şikayet dilekçelerine istinaden Söke Ovası’ndaki kaçak yapılaşmaya karşı açılan dava sonuçlandı. Danıştay tarafından kooperatif ortakları lehine sonuçlanan dava, aynı zamanda verimli tarım arazilerinin korunması açısından da Türkiye’ye emsal oldu.

Danıştay'dan Türk tarımı için emsal karar!

Söke’de 2014 yılında verimli tarım arazilerine, tarımsal amaçlı depo olarak kurulmalarının ardından çırçır fabrikasına dönüştürülen ve bu nedenle de dava konusu olan işletmelerle ilgili Danıştay son sözü söyledi. Danıştay Dava Daireleri İdare Kurulu Esas No:2020/2009 Karar No:2021/191 nolu kararında, davalı çırçır fabrikalarının temyiz ettiği İzmir Bölge İdare Mahkemesi ile Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin verimli tarım arazilerinde açılan çırçır fabrikalarının hukuka aykırı olduğu yönündeki kararını onadı. Alınan karar, 2019 yılında faaliyetleri durdurulan 5 çırçır fabrikasının da hukuk dışı yöntemlerle kurulduğunu tescilleyerek yıkılıp yıkılmayacakları konusunu da gündeme getirirken, verimli tarım arazilerinin korunması açısından da Türkiye’ye örnek teşkil etti.


Söke’de 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nden önce Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden tarım arazilerinde tarımsal amaçlı depo olarak kullanmak üzere izin alan ve bu amaç dışında kullanmayacakları taahhüdünde bulunan bazı işletmeler, taahhütlerine aykırı şekilde, kapatılan İl Özel İdaresi, belde belediyeleri ile ilçe belediyesinden ruhsat alarak tarımsal amaçlı depoları pamuk çırçır fabrikasına dönüştürmüştü. Danıştay, 7 yıldır devam eden yargı süreciyle ilgili nihai kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Danıştay Tetkik Hakimi Bünyamin Canbolat’ın, “Temyiz istemlerinin reddi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İcra Dairesi kararının onanması gerektiği düşünmektedir” ifadesine de yer verilen karar sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından temyiz istemleri reddedilerek çırçır fabrikalarının hukuka aykırı kurulduğu onandı.

Hasan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER