İflas eden dev tekstil firması paylaşılacak!

Denizli'de uzun yıllardır faaliyet gösteren ve 3 Aralık 2021'de iflası kesinleşen tekstil firması alacaklılar tarafından paylaşılacak.

İflas eden dev tekstil firması paylaşılacak!

Denizli tekstil sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren Üstündağ Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 3 Aralık 2021 tarihinde iflası kesinleşmişti. Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda Denizli 1. İcra Dairesi tarafından alacaklılar toplantıya çağrıldı.

Alacaklılar 28 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14:30 de Denizli Adliyesi Ana Binası Zemin katında bulunan Konferans salonunda yapılacak ilk toplantıya çağrıldı. İlanda yer alan kararda ayrıca,

"1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Denizli 1. İcra ve İflas Dairesinin yukarıda yazılı dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 - 28/02/2022 Pazartesi günü saat 14:30 de Denizli Adliyesi Ana Binası Zemin katında bulunan Konferans salonunda ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.
* 1- Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.
** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70'e karşılık gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hasan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER