Denizli’de bir tekstil firması daha konkordato ilan etti!

Denizli'de faaliyet gösteren Dera İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti.

Denizli’de bir tekstil firması daha konkordato ilan etti!

Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi, Dera İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato kararı aldı. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacı şirketin sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak Davacı şirkete Geçici Komiser olarak; Konkordato konusunda uzman, Hukuk Bilirkişisi Avukat Kemal Gökay Çelik, SMMM Mürşit Uz ve Tekstil Mühendisi Melek Arpacı Gündoğan görevlendirildi.

Diğer yandan Davacı-borçluların Mahkememizce atanan komiser nezareti altında işlerine devam edebilecekleri, davacıların tüm iş ve işlemlerinin komiser onayına tabi tutulduğu, davacıların Mahkememizin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmelerinin, kefil olmalarının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmelerinin, takyit etmelerinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmalarının tedbiren önlenmesine karar verilmiş olup, aksi takdirde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağının, borçlu-davacıların bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranması halinde borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılarak İİK.nun 292.maddesi gereğince konkordato talebinin reddi ile iflasa tabi şirketler hakkında iflasın açılmasına karar verileceğinin ihtarı ilan edildi.

Hasan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER