PTT 1750 personel alacak

PTT Türkiye genelinde 1750 kişiyi işe alacağını duyurdu. Gişe, Büro ve dağıtıcı pozisyonlarına yapılacak olan alımlar için KPSS şartı ise ön koşul olacak.

PTT 1750 personel alacak

PTT Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinden 1750 kişiyi işe alacağını duyurdu. dağıtıcı, büro görevlisi ve gişe görevlisi pozisyonlarına personel alımı yapacak olan PTT dağıtıcı pozisyonu için 637 ve büro görevlisi, gişe görevlisi pozisyonu için 1.137 personel alımı yapacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Başvurular, 18-23 Nisan 2017 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve //ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak olup adaylar en fazla 25 (yirmibeş) tercih yapabilecektir. 

Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri, tarihi bilahare açıklanacak olup Şirketimizin internet adreslerinde ilan edilecek ve ayrıca cep telefonlarına SMS, mail adreslerine e-posta gönderilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 18.04.1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23.04.2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

ğ) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

g) Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.

A) GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ POZİSYONLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN;

1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

B) DAĞITICI POZİSYONUNA BAŞVURABİLMEK İÇİN;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 23.04.2017 tarihi itibariyle sahip olmak.)

3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu,kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER