DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR: CİNSEL MİTLER

Yaşadığımız coğrafyada cinselliğin bir tabu haline gelmesi, insanların cinsellik hakkında doğru bilgilere ulaşamamasına neden olmaktadır. Cinsellik hakkında konuşulmamalı inancı yüzünden bireyler doğru bilgilere ulaşmak için çaba göstermekten bile çekinmektedirler. Söz konusu durum cinsellik hakkında doğru bilinen yanlışları artırmaktadır. 

“Mastürbasyon yapmak pis ve zararlıdır.”

“Cinsel ilişki arzusunu belli eden kadın hafif bir kadındır.”

“Cinsel ilişkiyi her zaman erkek başlatır, yönetir.”

“Erkekler her zaman cinsel ilişkiye hazırdır.”

“Partnerler eğer birbirlerini seviyorlarsa cinsel ilişkileri güzeldir.”

Yukarıda sıralanan cinsel mitlere daha birçok çok mit eklenebilir ancak okurken belki de sizlerde bu yanlış inançların doğru olduğunu düşünerek okudunuz. Tüm bu cinsel inanışlar hem bireye hem partnerine hem de ilişkiye zarar vermektedir.

Mastürbasyon yapmak pis ve zararlı değildir ve bireyler mastürbasyon yaptıkları takdirde bu bir alışkanlık haline gelmez. Mastürbasyon yapan insanların cinsel hayatlarının olmadığı düşüncesi yanlıştır.

Cinsel ilişki arzusunu belli eden kadın hafif bir kadını inanışı kadınların cinsel yaşamlarını istedikleri gibi ve istedikleri sıklıkta yaşamalarını engellemektedir. Kadınlar bu inanışa sahip oldukları için cinsel ilişkiyi başlatmamaktadır. Eğer bir kadın cinsel isteğini belli ederse erkek bu durumdan rahatsız olmaktadır. Bu yanlış inanış yüzünden kadınlar cinselliği yalnızca partneri istediğinde ve onu memnun etmek için yaşamaktadır.

Cinsel ilişkiyi her zaman erkek başlatır ve yönetir inanışı, cinsel ilişki arzusunu belli eden kadın hafif bir kadındır inanışı ile paralellik göstermektedir. Bu durum aslında erkekler üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu inanışa “Erkekler her zaman cinsel ilişkiye hazırdır.” inanışı eklendiğinde performans anksiyetesi görülebilmektedir.

Partnerlerin birbirini sevmesi cinsel ilişki için iyi bir arka plan olabilir ancak sevgi ile cinselliğin bağdaştırılması partnerlerin cinsellikten yeterince doyum alamadıklarında sevgilerini sorgulamasına neden olmaktadır.

YORUM EKLE